Program „Posiłek w szkole i w domu” – Aneks

Program „Posiłek w szkole i w domu” polega na zapewnienie pomocy w formie posiłku lub na zakup posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym.

Dnia 8 czerwca został podpisany Aneks Nr 1 związany ze zwiększeniem dotacji w wysokości 30 209, 00 zł.