Posiłek w szkole i w domu”- Aneks nr 2 Gmina Gołcza

Został podpisany Aneks Nr 2 do umowy nr 1/2022 z 31 stycznia 2022 roku zmienionej aneksem nr 1/2022 z 13 czerwca 2022 roku związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów  żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym. Dotacja celowa została zwiększona do kwoty 50 000,00 zł.