Przetarg pn."Odbudowa drogi gminnej KAMIENICA - KOCIA GÓRA K 140119 w miejscowościach Buk, Chobędza, Kamienica w km 0+000-1+295"

Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg pn."Odbudowa drogi gminnej KAMIENICA - KOCIA GÓRA K 140119 w miejscowościach Buk, Chobędza, Kamienica w km 0+000-1+295"

Data zamieszczenia: 22.05.2014r.

 Ogłoszenie - pobierz

SIWZ - pobierz

art 26 ust 2 pkt 2d - pobierz

Oświadczenie art 22 ust 1 - pobierz

Oświadczenie art 24 ust 1 - pobierz

Oświadczenie wykonawcy o kwalifikacjach - pobierz

Umowa na roboty budowlane - pobierz

Wykaz osób - pobierz

Wykaz robót - pobierz

Wzór oferty - pobierz

Przedmiar - pobierz

D-M-00.00.00 - pobierz

D-04.04.02 - pobierz

D-05.03.05a - pobierz

D-05.03.05c - pobierz

D-06.03.01 - pobierz