baner nr 1

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

Przedstawiamy informację (raport) o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał w sprawie nadania statutów sołectwom: Adamowice, Buk, Cieplice, Czaple Małe, Czaple Wielkie, Gołcza, Chobędza, Kamienica, Krępa, Laski Dworskie, Maków, Mostek, Przybysławice, Rzeżuśnia, Szreniawa, Trzebienice, Ulina Mała, Ulina Wielka, Wielkanoc, Wysocice, Zawadka, Żarnowica. Raport pobierz

Konsultacje społeczne w sprawie projektów uchwał w sprawie nadania statutów sołectwom

Przekazujemy do konsultacji społecznych  projekty uchwał w sprawie nadania statutów sołectwom: Adamowice, Buk, Cieplice, Czaple Małe, Czaple Wielkie, Gołcza, Chobędza, Kamienica, Krepa, Laski Dworskie, Maków, Mostek, Przybysławice, Rzeżuśnia, Szreniawa, Trzebienice, Ulina Mała, Ulina Wielka, Wielkanoc, Wysocice, Zawadka, Żarnowica więcej...

 

Konsultacje Programu Współpracy Gminy Gołcza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022r.

Program Współpracy Gminy Gołcza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022r. określa zasady, zakres i formy współpracy gminy Gołcza z trzecim sektorem, a także priorytetowe zadania publiczne, których realizacja związana jest z ich finansowaniem lub dofinansowaniem z budżetu gminy. Spodziewanym efektem współpracy jest wzrost dynamiki i efektywności działań na rzecz społeczności lokalnej.

Czytaj więcej...

III kosultacje podsumowanie

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 26.09.2018r. w siedzibie OSP Wysocice odbyło się trzecie spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami wsi Wysocice i Laski Dworskie w związku ze ZMIANAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GOŁCZA DLA WSI WYSOCICE I LASKI DWORSKIE.

Czytaj więcej...

Konsultacje w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Wysocice i Laski Dworskie.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Gołcza oraz właścicieli nieruchomości na terenie sołectw Laski Dworskie i Wysocice do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów Wysocice i Laski Dworskie, które odbędzie się 26 września 2018r. o godz. 18.00 w remizie OSP Wysocice.

 

Czytaj więcej...

II konsultacje - podsumowanie

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 30.11.2017r. w siedzibie OSP Wysocice odbyło się drugie spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami wsi Wysocice i Laski Dworskie w związku ze ZMIANAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GOŁCZA DLA WSI WYSOCICE I LASKI DWORSKIE.

Wiodącym tematem spotkania były zagadnienia związane z ograniczeniami występującymi na terenie Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego, uzgodnienia i opinie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wniosek o odrolnienie gruntów klasy RI-RIII dla zabudowy jednorodzinnej.

Czytaj więcej...

II konsultacje społeczne dotyczące Wysocic i Lasek Dworskich

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Gołcza do aktywnego udziału w II konsultacjach społecznych dotyczących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów Wysocice i Laski Dworskie, które odbędą się 30 listopada 2017r. o godz. 17.00 w remizie OSP Wysocice

I termin konsultacji w Wysocicach za nami...

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 30.08.2017r. w siedzibie OSP Wysocice odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami wsi Wysocice i Laski Dworskie w związku ze ZMIANAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GOŁCZA DLA WSI WYSOCICE I LASKI DWORSKIE.

Wiodącym tematem spotkania były zagadnienia związane z ograniczeniami występującymi na terenie Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego oraz w strefie ochrony rzeki Dłubni, a także bardzo głęboko zlokalizowana linia zabudowy od strony drogi.

Czytaj więcej...