Koknkurs Ukraina

XXIX sesja Rady Gminy Gołcza

Podczas ostatniej sesji w dniu 22 grudnia 2021r., Rada Gminy Gołcza uchwaliła budżet na 2022 rok. Dochody zaplanowano na kwotę 35 884 662 zł, natomiast wydatki w wysokości 36 750 730,41 zł. Różnica między dochodami, a wydatkami pokryta zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków zgromadzonych na rachunku bieżącym budżetu gminy.

Czytaj więcej...

Umowa na przebudowę wodociągu

W dniu 22 grudnia 2021 roku Wójt Gminy Lesław Blacha podpisał umowę z firmą Inżynieria Sanitarna Zdzisław Kurek z Jerzmanowic na przebudowę sieci wodociągowej Adamowice – Szreniawa – Przybysławice na odcinku 3,153 km.

 

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o XXIX sesji Rady Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy Gołcza zawiadamia, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372) zwołuje się XXIX sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 22 grudnia 2021r. (środa) o godz. 10.00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy.

Czytaj więcej...

XXVIII sesja Rady Gminy Gołcza

Podczas ostatniej sesji, która odbyła się w dniu 8 grudnia 2021r. Rada Gminy podjęła szereg uchwał. Część z nich dotyczyła gospodarowania mieniem komunalnym, w tym nabycia przez gminę działek położonych w Ulinie Wielkiej, sprzedaży działki w Rzeżuśni na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, a także przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Czytaj więcej...

Szkolenie dla rolników

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z/s w Karniowicach – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Miechowie zaprasza rolników i mieszkańców wsi na szkolenie, które  odbędzie się w Remizie OSP w Gołczy w dniu 14.12.2021 r. o godz. 10:00. Program szkolenia:

 

Czytaj więcej...