Koknkurs Ukraina

Narodowe Święto Niepodległości w Gminie Gołcza

Po rocznej przerwie spowodowanej epidemią, w dniu 11 listopada uroczyście obchodzono Narodowe Święto Niepodległości. Tradycyjnie uroczystość rozpoczęto od złożenia kwiatów pod pamiątkową tablicą Józefa Piłsudskiego. Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Gminy Gołcza odegrała hymn państwowy, a następnie zgromadzone poczty sztandarowe, władze gminy i mieszkańcy przemaszerowali do kościoła parafialnego w Gołczy, gdzie ks. proboszcz Edward Kuzka odprawił mszę świętą w intencji Ojczyzny w koncelebrze proboszcza parafii Czaple Wielkie ks. Jacka Wójcickiego, proboszcza parafii Mostek i Ulina Wielka ks. Jacka Kalkowskiego oraz proboszcza parafii Wysocice ks. Mirosława Besterechy.

Czytaj więcej...

Powiatowe ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze w Gminie Gołcza

W ubiegłym tygodniu na terenie naszej gminy odbyły się powiatowe ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze. Głównym terenem działań był zakład Saria oddział Secanim w Wielkanocy oraz okolice boiska sportowego w Wielkanocy. Celem manewrów była poprawa współpracy bojowej między jednostkami OSP oraz PSP i innymi służbami, podczas działań ratowniczo-gaśniczych w sytuacji zagrożenia.

Czytaj więcej...

Informacja dla mieszkańców wsi Chobędza

Urząd Gminy w Gołczy informuje, iż IV ratę podatku (termin płatności do 15.11.2021r.) będzie można uiścić w kasie urzędu gminy, w Krakowskim Banku Spółdzielczym o/Gołcza (bez poboru prowizji) lub przelewem bankowym na konto Urzędu.

 

Niech gra orkiestra!

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Gołcza wraz z Biblioteką i Ośrodkiem Animacji Kultury realizują projekt pod nazwą „Niech gra orkiestra”. W ramach zadania zakupione zostało nagłośnienie oraz dwa instrumenty muzyczne dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Gołcza. Dotację przyznano w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 2021 roku pn. „Małopolskie Orkiestry Dęte 2021”.

Czytaj więcej...

Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin

Zapraszamy na szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym organizowane przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach. Dwudniowe szkolenie z zakresu podstawowego dla osób nieposiadających zaświadczenia odbędzie się 16 i 17 listopada 2021r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołczy. Zapisy oraz szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 41 383 27 02 (PZDR Miechów), 573 486 044 (organizator szkolenia).

Badanie kontrolne NSP 2021

Informujemy, że w dniach od 12 do 24 listopada br. w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie kontrolne mające na celu oszacowanie błędu pokrycia i ocenę jakości danych pozyskanych w niedawno zakończonym Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 r. Wyniki badania kontrolnego, które zostanie przeprowadzone na losowo wybranej próbie 100 tys. mieszkań spisanych w NSP 2021 przez pracowników urzędów statystycznych, umożliwią udoskonalenie metodologii przyszłych spisów i badań reprezentacyjnych.

Czytaj więcej...

Październikowa sesja Rady Gminy Gołcza

Podczas ostatniej sesji, która odbyła się w dniu 29.10.2021r. Rada Gminy podjęła 20 uchwał. Większość z nich dotyczyła spraw finansowych, w tym zmian w budżecie, wieloletniej prognozie finansowej oraz  stawek podatkowych na 2022 rok. Przyjęty został regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy oraz roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na przyszły rok.

Czytaj więcej...

Informacja o pracy Biura Ewidencji Ludności w dniu 05.11.2021r.

Urząd Gminy w Gołczy  informuje, że w dniu 05 listopada 2021 r. przyjmowanie wniosków jak i obsługa pozostałych spraw z zakresu dowodów osobistych będzie możliwa tylko do godz.11.00. Spowodowane jest to działaniami związanymi z wdrożeniem od 07 listopada 2021 r. rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców.