Jubileusz 95 – lecia jednostki OSP Czaple Wielkie

W niedzielę 3 lipca 2022 r. w Czaplach Wielkich odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 95-lecia powstania jednostki OSP w Czaplach Wielkich. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Komendant Powiatowy PSP w Miechowie mł. bryg. Michał Majda, Wicestarosta Powiatu Miechowskiego Paweł Osikowski, Wójt Gminy Gołcza Lesław Blacha, Przewodnicząca Rady Gminy Gołcza Monika Mrówka, radny Rady Powiatu Miechowskiego Jerzy Pułka oraz radni Rady Gminy Gołcza. W obchodach udział wzięły jednostki OSP z terenu gminy oraz Orkiestra Dęta "Czapelanka".

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie meteorologiczne przed burzami

IMGW-PIB ostrzega przed burzami, którym miejscami towarzyszyć będą silne opady deszczu do 40 mm, lokalnie do 50 mm, porywy wiatru do 100 km/h, lokalnie  do 110 km/h, miejscami grad. Możliwość wystąpienia zjawisk od godz. 17:00 w dn. 01.07.2022r. do godz. 02:00 w dn. 02.07.2022r.

Centrum Rozwoju Dziecka w Czaplach Małych

Gmina Gołcza, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wykonała modernizację świetlicy wiejskiej w Czaplach Małych. Wartość inwestycji to 675 798,99 zł, z czego 600 tys. zł stanowi dofinansowanie z budżetu państwa. Aby jak najlepiej wykorzystać nowo wyremontowaną infrastrukturę podjęto współpracę ze Stowarzyszeniem Honestus. Organizacja ta będzie prowadziła w Czaplach Małych Placówkę wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia.

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie meteorologiczne przed burzami

IMGW-PIB ostrzega przed burzami, którym miejscami towarzyszyć będą silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm, porywy wiatru do 80 km/h, miejscami grad. Możliwość wystąpienia zjawisk w dn. 30.06.2022r. do godz. 20:00.

 

Prośba o oszczędzanie wody

Zakład Gospodarki Komunalnej w Gołczy jako administrator sieci wodociągowych na terenie Gminy Gołcza zwraca się z prośbą do odbiorców wody pitnej o oszczędne zużycie wody z uwagi na spadek poziomu wody na ujęciach wód w wyniku długotrwałej suszy. Sugeruje się zużywanie wody tylko do celów konsumpcyjnych oraz do niezbędnych zabiegów związanych z produkcją rolną.

Ostrzeżenie meteorologiczne przed burzami

IMGW-PIB ostrzega przed burzami, którym miejscami towarzyszyć będą silne opady deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm, porywy wiatru do 70 km/h, miejscami grad. Możliwość wystąpienia zjawisk od godz. 13:00 w dn. 28.06.2022r. do godz. 21:00 w dn. 28.06.2022r.

Absolutoryjna sesja Rady Gminy Gołcza

Podczas XXXIII sesji, która odbyła się w dniu 23.06.2022r., Rada Gminy debatowała nad Raportem o stanie gminy oraz przyjęła uchwałę w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Gołcza za 2021 rok, zatwierdziła również sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gołcza za 2021 rok.

Czytaj więcej...

Modernizacja dróg na terenie gminy

Gmina Gołcza sukcesywnie modernizuje drogi gminne. W tym roku przebudowano już trzy odcinki dróg dojazdowych do pól w Czaplach Wielkich, Czaplach Małych i Rzeżuśni. Czwarty odcinek zostanie niebawem wykonany w Kamienicy. W sumie na modernizację dróg dojazdowych do pól o łącznej długości 2,588 mb przeznaczono 508 766,91 zł, z czego 250 tys. zł pozyskano z budżetu województwa małopolskiego.

Czytaj więcej...