Modernizacja budynku remizy OSP w Rzeżuśni

Gmina Gołcza w ramach projektu „Małopolskie OSP 2023” wykonała modernizację budynku remizy OSP w Rzeżuśni. Przedmiotem inwestycji były prace budowlano-remontowe polegające na remoncie sali plenarnej, remoncie klatki schodowej i korytarza oraz modernizacji instalacji elektrycznej.

Czytaj więcej...

Budżetowa sesja Rady Gminy Gołcza

Rada Gminy Gołcza, podczas ostatniej sesji w dniu 14 grudnia 2023r. jednogłośnie uchwaliła budżet gminy na rok 2024 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową. Projekt budżetu przedstawił Wójt Gminy Lesław Blacha. Dochody zaplanowano na kwotę 51 495 029 zł, z czego 44% stanowią subwencje, 44% dochody własne i 12% dotacje. Dochody bieżące wynoszą 34 582 579 zł, a dochody majątkowe 16 912 450 zł.

Czytaj więcej...

Informacja o pracy urzędu

Informujemy, iż w dniu 22 grudnia 2023r.(piątek) Urząd Gminy w Gołczy będzie nieczynny (w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę 11 listopada 2023r.). 

 

Gminne konkursy ekologiczne

W ramach projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” zorganizowane zostały konkursy w szkołach, a ich koordynatorem był Ekodoradca Gminy Gołcza Paweł Cencek.

Czytaj więcej...

I Olimpiada Przedszkolaka

W hali widowiskowo-sportowej w Gołczy odbyła się I Olimpiada Przedszkolaka. Wzięły w niej udział 4 drużyny składające się z najmłodszych uczniów ze wszystkich szkół z terenu gminy Gołcza. Konkurencje odbywały się w czterech dyscyplinach: tor przeszkód, bieg sztafetowy, skok w dal oraz rzut woreczkiem do celu.

Czytaj więcej...

Małopolskie świetlice wiejskie 2023

Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego naszej gminie została przyznana dotacja w wysokości 18 340 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Żarnowica w ramach konkursu pn. "Małopolskie świetlice wiejskie 2023". Udział środków własnych gminy Gołcza w zdaniu wyniósł 7860 zł.

Czytaj więcej...

Święty Mikołaj zawitał do Urzędu Gminy w Gołczy

O tym, że Święty Mikołaj przychodzi do dzieci 6 grudnia wie każdy. Jednak w tym roku gospodarz gminy i jego pracownicy musieli być wyjątkowo grzeczni, bo Mikołaj zawitał również do Urzędu Gminy w Gołczy. Niezwykłego jegomościa przybyłego w towarzystwie elfów powitał serdecznie Wójt Gminy Lesław Blacha.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o XLVI sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodnicząca Rady Gminy Gołcza zawiadamia, że na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40) zwołuje się XLVI sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 14 grudnia 2023r. (czwartek) o godz. 10.00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy (budynek ośrodka zdrowia).

Czytaj więcej...