Koknkurs Ukraina

Ogłoszenie Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin JAKSA o naborze wniosków

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania działająca na terenie gmin: Charsznica, Gołcza, Kozłów, Książ Wielki, Miechów, Racławice, Słaboszów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: "Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - podejmowanie działalności gospodarczej". 

Czytaj więcej...

Przedszkolaki powitały WIOSNĘ

Dzieci z oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Gołczy radosnymi okrzykami powitały dziś wiosnę. Kolorowy korowód przybył m.in. pod Urząd Gminy w Gołczy, a na spotkanie z przedszkolakami wyszedł Wójt Gminy Lesław Blacha.  

Czytaj więcej...

Szkolenie chemizacyjne dla rolników

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z/s w Karniowicach organizuje szkolenie chemizacyjne w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym. Obejmuje zakres uzupełniający (szkolenie 1-dniowe) dla osób, które ukończyły takie szkolenie w latach poprzednich. Zaświadczenie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ważne jest przez 5 lat. Szkolenie odbędzie się w Remizie OSP w Gołczy w dniu 24 marca 2022r.

Czytaj więcej...

ARiMR przypomina: wypalanie traw jest karalne

Wypalania traw zakazują przepisy ustaw o ochronie przyrody i o lasach, a kodeks wykroczeń przewiduje za to karę nagany, aresztu lub grzywny, której wysokość może wynieść 5-20 tys. zł. Co więcej, jeśli w wyniku podpalenia dojdzie do pożaru, który sprowadzi zagrożenie na wiele osób albo zniszczenia mienia dużych rozmiarów, sprawca podlega karze pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

Czytaj więcej...

Dzień Kobiet w Gminie Gołcza

W dniu 5 marca 2022 roku obchodzono Dzień Kobiet w Gminie Gołcza. Na zaproszenie Wójta Gminy Lesława Blachy przybyły Panie reprezentujące na co dzień środowiska najbardziej aktywne społecznie. Najliczniejsze wśród nich to członkinie kół gospodyń wiejskich i Klubu Senior +, ale także radne gminy, sołtyski wsi, kierowniczki jednostek organizacyjnych i urzędu gminy. 

Czytaj więcej...

Młodzież zapobiega pożarom

W dniu 4 marca 2022 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołczy odbyła się XLV edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom”. Organizatorami konkursu byli Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie oraz Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gołczy. W turnieju udział wzięli uczniowie ze Szkół Podstawowych w Szreniawie, Wysocicach i Gołczy, w dwóch kategoriach wiekowych.

Czytaj więcej...

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Na terenie naszej gminy zamontowane zostaną kolejne przydomowe oczyszczalnie ścieków. Wójt Gminy Gołcza Lesław Blacha podpisał umowę z Krzysztofem Murawskim reprezentującym firmę EMKAN-PRO na wykonanie 10 ekologicznych instalacji do oczyszczania ścieków. Wartość inwestycji to 199 270,92 zł, z czego około 64% stanowi dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Czytaj więcej...

Informacja dla mieszkańców

W związku z docierającymi do nas informacjami o pojawiających się dronach na terenie naszej gminy, Urząd Gminy w Gołczy informuje, iż nie prowadzi żadnych działań z wykorzystaniem tych urządzeń. Nie są to również drony do sprawdzania palenisk w zakresie ochrony powietrza.