Informacja o pracy Urzędu Gminy w Wielki Piątek

Informujemy, iż w Wielki Piątek tj. 29.03.2024r. Urząd Gminy w Gołczy będzie czynny do godz. 13:00. W związku z powyższym, wnioski o udzielenie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach samorządowych będzie można składać w tym dniu, w godzinach pracy urzędu  tj.  07:30 - 13:00.

Uroczyste obchody Niedzieli Palmowej w Gołczy

Jak co roku, uroczyste obchody Niedzieli Palmowej rozpoczęły się przed budynkiem Urzędu Gminy w Gołczy. Stamtąd zgromadzeni mieszkańcy gminy, dzieci i młodzież, koła gospodyń wiejskich, Wójt Gminy Lesław Blacha, radni gminy wyruszyli z kolorowymi palmami do kościoła parafialnego w Gołczy. Procesji przygrywała Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Gminy Gołcza - Czapelanka.

Czytaj więcej...

Powitanie wiosny w Gołczy

W tym roku najmłodsi mieszkańcy Gminy Gołcza witali WIOSNĘ aż przez dwa dni. Było głośno, kolorowo i radośnie. Wczoraj pod urząd gminy przybył barwny korowód utworzony przez uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Gołczy, a dzisiaj przez dzieci z oddziałów przedszkolnych w Gołczy. Na spotkanie z przedszkolakami wyszedł Wójt Gminy Gołcza Lesław Blacha wraz z Dyrektor ZEAS Urszulą Więcławek. Natomiast wczoraj przywitała dzieci Sekretarz Gminy Maryla Stasiek – Mentel. Wszyscy uczniowie obdarowani zostali słodyczami.

Czytaj więcej...

Z wielkanocnymi życzeniami

Tradycją już się stało, że w okresie przedśwątecznym Urząd Gminy w Gołczy odwiedzają przedstawiciele lokalnych organizacji, stowarzyszeń, szkół. W tym tygodniu z życzeniami wielkanocnymi przybyło Stowarzyszenie Przystań PGR z Trzebienic. Nie zabrakło oczywiście miłego akcentu w postaci misia Józia, który również uczestniczył w spotkaniu.

Czytaj więcej...

XLIX sesja Rady Gminy Gołcza

W dniu 20 marca 2024 r. odbyła się XLIX sesja Rady Gminy Gołcza. W obradach uczestniczył przedstawiciel Polskiej Spółki Gazownictwa - kierownik ds. inwestycji strategicznych Tomasz Sęk, który przedstawił aktualny stan gazyfikacji naszej gminy, a także plany na najbliższą przyszłość. Odpowiadał również na pytania radnych i sołtysów związane z procedurami podłączenia się mieszkańców do sieci gazowej.

Czytaj więcej...

Porozumienie o współpracy z Akademią Górniczo – Hutniczą oraz Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie

W dniu 19 marca 2024r. Gminy Gołcza, Iwanowice i Skała zawarły porozumienie o współpracy z Akademią Górniczo – Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Podpisane przez władze gminy i uczelni porozumienie ma na celu przede wszystkim wdrożenie innowacyjnych technologii związanych z oczyszczaniem ścieków komunalnych, samowystarczalność gmin w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych powstających na ich terenie oraz pozyskanie dodatkowego źródła odnawialnej energii elektrycznej poprzez wdrożenie wypracowanych rozwiązań w zakresie produkcji biogazu i kogeneracji.

Czytaj więcej...

Realizacja projektów w oświacie

Z przyjemnością informujemy, iż wszystkie szkoły z terenu Gminy Gołcza znalazły się na liście podmiotów objętych wsparciem finansowym w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

 

Czytaj więcej...

Dzień Kobiet w Gminie Gołcza

W dniu 10 marca 2024 roku odbyły się gminne obchody Dnia Kobiet. Na zaproszenie Wójta Gminy Lesława Blachy przybyły Panie reprezentujące na co dzień środowiska najbardziej aktywne społecznie. Najliczniejsze wśród nich to członkinie kół gospodyń wiejskich i Klubu Senior +, ale także radne gminy i powiatu, sołtyski wsi, kierowniczki jednostek organizacyjnych i urzędu gminy, przedstawicielki stowarzyszeń i ochotniczych straży pożarnych. 

Czytaj więcej...